WINDYKACJA ZALEGŁYCH NALEŻNOŒCI BEZ PROWIZJI WSTĘPNEJ STAŁA I DORANA OBSŁUGA PRAWNA FIRM KONKURENCYJNE CENY! OBSŁUGA PRAWNA OSÓB PRYWATNYCH NIE POBIERAMY PROWIZJI JEŒLI NIE ODZYSKAMY PAŃSTWA PIENIĘDZY ZA WSZYSTKIE USŁUGI WYSTAWIAMY FAKTURY VAT
szelkie informacje uzyskane od klienta w związku ze świadczoną usługą prawną są w każdym wypadku traktowane jako poufne.


Zasada ta stanowi jeden z fundamentów zaufania pomiędzy klientem i prawnikiem.

Prawnik zachowuje w tajemnicy wszystko, o czym dowiedział się przy okazji albo w związku z wykonywaniem zawodu. Zachowanie tajemnicy zawodowej jest nieograniczone w czasie i trwa także po ustaniu stosunku prawnego, na podstawie którego prawnik wykonywał czynności zawodowe.

Copyright © 2004 by dante