WINDYKACJA ZALEGŁYCH NALEŻNOŚCI BEZ PROWIZJI WSTĘPNEJ STAŁA I DORAŹNA OBSŁUGA PRAWNA FIRM KONKURENCYJNE CENY! OBSŁUGA PRAWNA OSÓB PRYWATNYCH NIE POBIERAMY PROWIZJI JEŚLI NIE ODZYSKAMY PAŃSTWA PIENIĘDZY ZA WSZYSTKIE USŁUGI WYSTAWIAMY FAKTURY VAT


celu uzyskania porady prawnej za pośrednictwem Internetu należy wystosować zapytanie.
Po dokonaniu przez naszych prawników analizy treści zapytania zostaniecie Państwo poinformowani drogą mailową, czy istnieje możliwość udzielenia odpowiedzi na dane pytanie za pośrednictwem Internetu, jak również o ewentualnym dalszym trybie postępowania celem uzyskania odpowiedzi, w tym o wysokości i sposobie uiszczenia opłaty za poradę prawną w konkretnej sprawie.
Brak dokonania opłaty przyczyni się tylko do zaniechania udzielenia odpowiedzi.
Treść zapytań analizowana jest adekwatnie do kolejności wpływu.

Proszę przesłać treść zapytania na adres: biuro@consensus.krakow.pl

Copyright © 2004 by dante